U bent hier: Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

1.3. NLP opleiding of NLP workshop: Een training geïnitieerd door Robin Stevens Training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.4. NLP Coaching: persoonlijke coachingsessies door een  bij Robin Stevens Training aangesloten NLP coach.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Robin Stevens Training en de deelnemer van de training/workshop/opleiding.

2. NLP Opleidingen

Een NLP opleiding is een praktische NLP training die in verschillende formaten wordt aangeboden op de website. Hieronder vallen de NLP Practitioner opleiding en de NLP Master Practitioner opleiding.

2.1 Inschrijving
Inschrijven voor de NLP opleiding vindt plaats via het inschrijfformulier op de betreffende websitepagina over de training. Bij het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. De deelnemer verklaart bij het aanmelden voor de opleiding dat deze kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden van Robin Stevens Training.

2.2 Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden alle details over de opleiding vermeld zoals: de locatie, de duur van de opleiding, dagindeling en bijzonderheden.

2.3 Tariefstelling en facturatie

 • Het tarief voor de opleiding staat vermeldt op de websitepagina van de betreffende opleiding.
 • De NLP trainingen zijn gecertificeerd door het CRKBO als korte beroepsopleiding. Derhalve is deze training vrijgesteld van BTW.
 • Bij inschrijving binnen 3 maanden voor de start van de opleiding wordt de factuur binnen 10 werkdagen verstuurd.
 • Bij inschrijving langer dan 3 maanden voor de start van de opleiding wordt binnen 10 werkdagen na inschrijving een niet-restitueerbare aanbetaling gefactureerd van 20% van het opleidingstarief. Het resterende bedrag wordt binnen 3 maanden voor de start gefactureerd.
 • De factuur wordt verstuurd aan de deelnemer tenzij door de deelnemer anders vermeld in de factuurinformatie.
 • De betalingstermijn is 15 dagen na verzending van de factuur. Indien de opleiding binnen 15 dagen begint dient de factuur minstens 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn.
 • Het is mogelijk de opleiding in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op met liza@robin-stevens.nl. Lees de voorwaarden hier.
 • Bij niet-betaling binnen de gestelde betalingstermijn is Robin Stevens Training gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

2.4 Annulering

 • De deelnemer (particulier) heeft een bedenktermijn van 14 dagen en kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 2 maanden (60 dagen) voor aanvang van de opleiding.
 • Annulering binnen 2 maanden (60 dagen) voor aanvang van de training worden 50% annuleringskosten gerekend. De deelnemer dient dit bedrag binnen 15 dagen te betalen.
 • Annulering binnen 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de training dient de deelnemer het volledige (100%) opleidingstarief te betalen. De deelnemer dient dit bedrag binnen 15 dagen te betalen.
 • De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de training.
 • Aanbetalingen worden bij annulering niet gerestitueerd.

2.5 Verhindering

 • Het is bij hoge uitzondering en alleen bij valide reden mogelijk om tot 30 dagen voor aanvang de opleiding te verschuiven naar de eerstvolgende datum. Robin Stevens Training heeft hierin het recht om te beslissen of de reden valide is of niet. Mocht als gevolg hiervan niet deelgenomen kunnen worden aan de training dan worden de hierboven besproken annuleringskosten van 50% of 100% in rekening gebracht.
 • Indien de deelnemer een dag verhinderd is tijdens de opleiding, dan kan deze dit per e-mail of telefonisch aan Robin Stevens Training laten weten. In overleg kan de gemiste dag worden ingehaald.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Robin Stevens Training zich het recht voor om trainingsdata te wijzigen. De deelnemer wordt hierover per e-mail geïnformeerd.

2.6 Contact

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de training worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord. Bij vragen met een langere verwerkingstijd ontvangt de verzender bericht van ontvangst en een indicatie van de verwachte reactietermijn.

3. NLP Workshops/Training/Online training

3.1  Inschrijving
Inschrijven voor een NLP workshop vindt plaats op de website op de betreffende pagina over de workshop via een inschrijfformulier. Bij het invullen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. De deelnemer verklaart bij het aanmelden voor de training dat deze kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden van Robin Stevens Training.

3.2  Bevestiging
Na ontvangst van alle gegevens ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Hierin worden alle details over de workshop vermeldt zoals: de locatie, de duur van de workshop, dagindeling en bijzonderheden. Na aanmelding voor een online training ontvangt de deelnemer na betaling de inloggegevens voor de betreffende training.

3.3 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor de NLP workshop/training/online training staat vermeldt op de workshoppagina van de betreffende workshop. De factuur wordt binnen 10 werkdagen na aanmelding verstuurd en dient binnen 15 dagen na verzending te zijn betaald. Mocht de workshop binnen 15 dagen van start gaan, dan dient de factuur z.s.m. en uiterlijk twee werkdagen voor de start van de workshop betaald te zijn. Bij aanmelding voor een online training kan de deelnemer de factuur terugvinden in het online account.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Robin Stevens Training gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Onze NLP trainingen zijn gecertificeerd door het CRKBO als korte beroepsopleiding. Derhalve is deze training vrijgesteld van BTW.

3.4 Annulering

De deelnemer (particulier) heeft een bedenktermijn van 14 dagen. Deelnemer kan kosteloos annuleren tot 30 dagen voor aanvang van de workshop. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de workshop worden 50% annuleringskosten gerekend. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop worden 100% annuleringskosten gerekend. De factuur met annuleringskosten dient binnen de standaard betaaltermijn van 15 dagen voldaan te zijn.  De deelnemer heeft zijn inschrijving geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de deelnemer verplicht tot volledige betaling van de workshop.

3.5 Verhindering

Het is bij hoge uitzondering en alleen bij valide reden mogelijk om tot 30 dagen voor aanvang de training te verschuiven naar de eerstvolgende datum. Robin Stevens Training heeft hierin het recht om te beslissen of de reden valide is of niet. Mocht als gevolg hiervan niet deelgenomen kunnen worden aan de training dan worden de hierboven besproken annuleringskosten van 50% of 100% in rekening gebracht.

In geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Robin Stevens Training zich het recht voor om trainingsdata te wijzigen. De deelnemer wordt hierover per e-mail geïnformeerd.

3.6 Aanvullende voorwaarden online training

 • Inloggegevens voor de online trainingen zijn persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om de inloggegevens/licentie te delen met of door te zetten aan derden. Bij verdenking of ontdekking hiervan wordt de toegang tot de online training direct ontzegd. Reeds betaalde inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.
 • Niet-goed-geld-teruggarantie: De deelnemer kan tot maximaal 30 dagen na aanschaf van de training gebruik maken van deze garantie door een e-mail te sturen naar liza@robin-stevens.nl.

3.7 Contact

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de training worden binnen maximaal 5 werkdagen beantwoord. Bij vragen met een langere verwerkingstijd ontvangt de verzender bericht van ontvangst en een indicatie van de verwachte reactietermijn.

4. NLP Coaching

4.1 Overeenkomst
De coaching-overeenkomst wordt gesloten nadat eerst telefonisch een verkennend gesprek is gevoerd met de coach. Na dit gesprek worden de gemaakte afspraken per e-mail bevestigd. De cliënt dient deze e-mail te bevestigen met zijn n.a.w. gegevens  en gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken tarieven. Deze e-mail inclusief bevestiging geldt als de coaching overeenkomst.

4.2 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor persoonlijke coaching staat op de website over persoonlijke coaching.

De factuur wordt na de eerste sessie verstuurd en dient binnen 15 dagen te zijn betaald.

Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de Robin Stevens Training gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

4.3 Annulering
De cliënt kan tot voor tot 24 uur voor aanvang van de eerste sessie de overeenkomst annuleren  door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie. De coach zal hier altijd op reageren door middel van een bevestiging per e-mail. Nadat de eerste sessie heeft plaatsgevonden is annulering van de overeenkomst mogelijk tegen betaling van de reeds genoten sessies.  1 sessie is in dit geval 599,- / 3 = 199,- euro.)

4.4 Verhindering
Indien de cliënt om welke reden dan ook verhindert is om één van de sessies te volgen kan hij deze telefonisch afmelden tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief. (199,- euro)

5. In-Company Trainingen

5.1 Overeenkomst

 • De overeenkomst voor in-company trainingen wordt gesloten door middel van bevestiging van een offerte of voorstel dat per e-mail is toegestuurd.
 • In de offerte of voorstel staan in elk geval vermeldt: data van de training(en), kosten, inhoud van de training, trainer, locatie.

5.2 Bevestiging
De overeenkomst kan bevestigd worden per e-mail of door ondertekening van een opdrachtbevestiging.  Bij bevestiging gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

5.3 Tariefstelling en facturatie

 • Het tarief voor in-company trainingen wordt vermeld in de offerte of het voorstel per e-mail. Bij akkoord van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met het tarief.
 • De factuur voor de in-company training wordt binnen 5 werkdagen na akkoord van de opdracht opgemaakt en verstuurd naar de opdrachtgever.
 • De betalingstermijn is 15 dagen. Vindt de training binnen de betalingstermijn plaats dan dient de factuur voorafgaand aan de training voldaan te zijn.
 • Het tarief is exclusief reiskosten en BTW, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 Annulering

 • Bij annulering van de in-company training worden voorbereidingskosten in rekening gebracht. De voorbereidingskosten bedragen 50% van het oorspronkelijke gefactureerde bedrag voor de training.
 • De opdrachtgever heeft de overeenkomst geannuleerd zodra er een annuleringsbevestiging is ontvangen van Robin Stevens Training. Zonder annuleringsbevestiging is de opdrachtgever verplicht tot volledige betaling van de training.

7. Boek ‘De Kracht van NLP’

7.1 Bestelling
Het bestellen van het boek ‘De Kracht van NLP’ vindt plaats op de website op de betreffende pagina via een bestelformulier. Bij het invullen van het bestelformulier gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden.

7.2 Bevestiging
Na ontvangt van de bestelling ontvangt de besteller een bevestiging per e-mail.

7.3 Tariefstelling en facturatie
De prijs van het boek ‘De Kracht van NLP’  is 14,95 euro, exclusief verzendkosten. De besteller ontvangt een automatische e-mail met de betalingsinformatie. Betaling geschied binnen 15 dagen na bestelling.

7.4. Annulering
Annulering van de bestelling is mogelijk binnen 24 uur na bestelling. Annulering geschied in de vorm van een e-mail. Pas na ontvangt van de annuleringsbevestiging van Robin Stevens Training is de annulering definitief. Indien de bestelling al verzonden is, blijft de plicht van betaling bestaan.

8. Trainers

8.1 Robin Stevens Training zorgt dat er altijd minimaal één trainer tijdens trainingen/opleidingen/workshops aanwezig is.

8.2 Indien de genoemde trainer niet aanwezig kan zijn, zorgt Robin Stevens Training voor een vervanger.

8.3 Indien er geen vervanger beschikbaar behoudt Robin Stevens training zich het recht voor de trainingsdatum te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid/Klachtenprocedure

9.1. Robin Stevens training is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.2 Robin Stevens Training stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor materiële en/of letselschade ontstaan tijdens, voor of na een training, workshop of opleiding.

9.3 Robin Stevens training is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Indien de opdrachtgever, deelnemers of een derde de mogelijkheid hebben de schade te verhalen op een verzekeringsmaatschappij dient dit eerst te geschieden.

9.5 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

9.7  Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Robin Steven Training, diens personeel of voor Robin Stevens training werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die je hier kunt vinden

10. Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Robin Stevens Training, haar medewerkers en de docenten.
 • Tijdens de trainingen kunnen foto- en filmopnamen gemaakt worden. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. Het is vooraf mogelijk kenbaar te maken niet op beeld te komen. Neem hiervoor contact op met een van onze medewerkers.
 • Robin Stevens Training heeft een privacy & cookiereglement en houdt zich daaraan.
 • Robin Stevens Training heeft copyright over alle gebruikte leermiddelen. Het kopiëren van informatie te vinden op de website www.https://www.robin-stevens.nl is alleen toegestaan na schriftelijk akkoord van Robin Stevens Training.
 • Ondanks dat maximale zorg is verleend aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid worden ingestaan. Robin Stevens Training aanvaardt hier dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid.