U bent hier: Home NLP NLP Technieken Representatiesystemen

Representatiesystemen

Iedereen ervaart de buitenwereld door de vijf zintuigen horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Elke keer dat je iets ervaart gebruik je deze vijf zintuigen, soms tegelijk of soms apart. Denk maar aan het voeren van een gesprek, het maken van een mooie wandeling of het schrijven van een e-mail.

Representatiesysteem

Alles wat we met onze zintuigen waarnemen wordt als beelden, geluiden, gedachtes, geuren en smaken opgeslagen in ons brein. Al jouw herinneringen zijn dus opgebouwd op basis van deze informatie. Denk eens terug aan een fijne vakantie of een leuk uitje dat je hebt gemaakt. Als je er goed op focust zie je waarschijnlijk weer beelden in je hoofd terug, voel je misschien hoe het voelde en hoor je geluiden, ruik je geuren of proef je smaken.

‘Ieder mens is verschillend en gaat op een andere manier met de wereld om’

Op basis van deze informatie bepaalt ons brein hoe we op de wereld om ons heen reageren. Hoe is ons gedrag, wat laten we zien aan de buitenwereld en wat vertellen we over de wereld aan onszelf? Ieder mens is hierin verschillend, dit is onder andere afhankelijk van jouw opvoeding, normen en waarden, etc., zoals uitgelegd in het NLP communicatiemodel. Daarnaast heeft ieder mens een voorkeurszintuig waarmee hij de wereld om zich heen ervaart. Deze voorkeurszintuigen noemen ook wel NLP representatiesystemen.

Voorkeurszintuigen

We onderscheiden vier verschillende types voorkeurszintuigen:

  • Visueel

Dit zijn mensen die voornamelijk hun zicht gebruiken. Ze praten en denken in beelden. Zowel intern als extern zien zij hoe dingen eruit zien, zo nemen zij de wereld waar. Visuele mensen houden bijvoorbeeld van foto’s en illustraties en maken tekeningen, ze vinden uiterlijk belangrijk en met hun woorden schilderen ze beelden. Ze praten vaak snel en onthouden en leren door te zien.

  • Auditief

Auditief-conceptueel (zinnetjes, gedachten in je hoofd)

Auditief-conceptuele mensen praten en denken vooral in feiten en concepten. Ze communiceren vaak aan de hand van cijfers, opsommingen, feiten, logische analyses en theorie. Ze denken snel, communiceren helder en duidelijk en worden blij van overzicht. Ze onthouden en leren op basis van logica, stappenplannen en procedures. Bijvoorbeeld IT’ers, juristen, wetenschappers.

  • Auditief-extern (geluiden)

Personen die enorm gericht zijn op extern geluid. Auditieve mensen zijn een en al oor wanneer ze klinkende taal horen, ze leren graag door te luisteren en ze spreken met een klankrijke stem. Zijn snel afgeleid door geluiden en spreken graag hardop tegen zichzelf. Ze onthouden en leren door te horen. Bijvoorbeeld muzikanten, zangers, etc.

  • Kinesthetisch

Personen die als voorkeurszintuig hun gevoel of emotie hebben. Zij praten en denken vooral vanuit hun gevoel en gebruiken veel ‘gevoelswoorden’.  Ze zijn gevoelig voor aanraking, voor sfeer, hoe iets voelt. Ze praten vaak rustig en zacht en gebruiken zachte, vriendelijke gezichtsuitdrukkingen. Ze onthouden en leren door te doen, door te ervaren en te voelen.

Om een grappig verschil tussen de types duidelijk te maken gebruiken we het volgende voorbeeld:

– Visueel: kleding moet er vooral mooi uitzien.

– Auditief: kleding moet vooral praktisch zijn, iets bijdragen aan de functie, nut hebben.

– Kinesthetisch: kleding moet vooral lekker zitten.

Wat kan je met de NLP representatiesystemen?

Het is leuk en interessant om voor jezelf te ontdekken welk voorkeurszintuig op jou van toepassing is. Je kan voor verschillende situaties verschillende voorkeurszintuigen kan hebben. Bijvoorbeeld: bij het uitkiezen van je partner vind je het vooral belangrijk dat je partner lief is en dat je jezelf fijn bij hem/haar voelt (kinesthetisch) en bij het uitkiezen van je eigen kleding vind je het vooral belangrijk dat het goed en verzorgt staat (visueel). Ook kan het zijn dat er meerdere voorkeurszintuigen tegelijkertijd een rol spelen.

Als je wat meer inzicht hebt in je eigen voorkeurszintuigen in verschillende situaties dan begrijp je jezelf een beetje beter en snap je waarom je in bepaalde situaties bepaalde keuzes maakt. Tegelijkertijd kan je dan ontdekken welk voorkeurszintuig de mensen om je heen gebruiken. Stel je voor dat jouw partner een auditief type is en jij een kinesthetisch persoon. Jij wilt waarschijnlijk voelen dat jouw partner van je houdt, waarschijnlijk door veel aan te raken, te knuffelen, tegen elkaar aan te zitten, hand in hand te slapen, etc. Maar jouw partner is auditief ingesteld dus wil het liever horen, door lieve woorden te zeggen, vaak te zeggen ‘ik houd van jou’, etc. Als je dit van elkaar weet dan kan je op het voorkeurszintuig van de ander inspelen en rekening houden met het feit dat jullie je op een verschillende manier geliefd voelen.

‘Inzicht in jouw eigen voorkeurszintuig geeft inzicht in waarom jij bepaalde keuzes maakt’

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor een liefdesrelatie maar voor alle relaties; familieleden, collega’s, hiërarchische verhoudingen, teams. Zodra je ontdekt hoe de ander informatie verwerkt kan je hier rekening mee houden waardoor er meer wederzijds begrip ontstaat en de communicatie en klik met elkaar verbeterd. Ben je nieuwsgierig geworden naar het effect van NLP op communicatie? Lees hier verder over rapport maken met mensen.