U bent hier: Home Faalangst bij kinderen

Faalangst bij kinderen

Faalangst kan al voorkomen bij kinderen in de leeftijd van peuters. De kinderen zijn in die leeftijd bang om een klusje te doen, omdat ze denken het niet te kunnen. Op latere leeftijd kan faalangst vormen aannemen die te maken hebben met proefwerken en andere schoolprestaties. Welke leeftijd een kind ook heeft, de faalangst heeft altijd te maken met het denkpatroon. Soms kan het gemakkelijk zijn dit denkpatroon te doorbreken, maar bij andere kinderen is dit een grotere opgave.

Verschillende soorten faalangst

Taken in huis of bepaalde klusjes kunnen bij sommige jonge kinderen leiden tot faalangst. Misschien hebben de ouders een keer een opmerking gemaakt in de trant van: ‘dat kun je toch wel?’ Als een kind het vervolgens toch niet kan, zal het zich zorgen gaan maken. Het kind gaat zijn uiterste best het klusje de volgende keer wél te klaren. Maar misschien kan hij het echt niet, omdat hij te jong is. Ook zit er de mogelijkheid in dat hij het wel kan, maar zó bang is, dat het ook niet zal lukken. De angst overheerst op zo’n moment alles, waardoor de klus niet meer te klaren valt.

Faalangst op school

Kinderen die op school te maken krijgen met proefwerken, spreekbeurten of andere belangrijke schoolprestaties, kunnen ook last hebben van faalangst. Ze leren ontzettend veel voor het proefwerk, in de hoop een goed cijfer te halen. Door de angst kan er echter tijdens het proefwerk een black out ontstaan, waardoor er alsnog een laag cijfer wordt gehaald. De drang om goed te presteren kan overal vandaan komen. Zo kan het te maken hebben met de ouders, die graag willen dat hun kind het op school goed doet. Ook kan de onderwijzer een oorzaak van de faalangst zijn. Een kind kan door bepaalde opmerkingen het gevoel krijgen dat hij niet goed is in het vak en wil zichzelf daarom des te meer bewijzen. Tevens is het mogelijk dat een kind zich naar zijn klasgenoten toe wilt bewijzen. Zijn vrienden hebben wellicht een beter gemiddelde. Of misschien is het kind bang gepest te worden met lage cijfers.

Tijdens de gymlessen of het uitvoeren van een sport als hobby kan een kind ook last hebben van faalangst. Ook hierbij kan dit te maken hebben met reacties van klas- of teamgenoten. Een kind kan bang zijn om deel te nemen aan een bepaalde sport, omdat hij reacties krijgt die hem doen denken dat hij het toch niet kan. De wijze waarop de ouders het kind hierbij stimuleren is erg belangrijk. Fanatieke vaders die tijdens een voetbalwedstrijd het beste van hun kind verwachten, zijn wellicht niet de beste hulp. Hoewel ze het vaak goed bedoelen, kan een kind het gevoel krijgen dat hij geen fouten mag maken.

Tunnelvisie
Kinderen die faalangstig gedrag vertonen hebben een tunnelvisie. Dat wil zeggen dat ze alleen aan datgene denken waar ze bang voor zijn. Iemand die doodsbang is voor de gymles, omdat hij er niet goed in is, scoort misschien wél heel hoog bij een ander vak. Of het kind is, ondanks dat het geen doelpunt maakt, wel goed in de sport. De kinderen zien dit niet en letten alleen op dat waar ze negatief over denken. Al het positieve lijkt te verdwijnen. Het is dus echt alles of niets.

Van  faalangst afkomen

Als ouders dient u het probleem serieus te nemen. Probeer het probleem niet af te zwakken met opmerkingen als: ‘Natuurlijk kun je het wel!’. Als het kind het dan alsnog niet kan, zal de angst alleen maar toenemen. Beter is om met het kind te praten en duidelijk te maken dat het helemaal niet erg is als iets niet lukt. Overdrijf het probleem nooit, maar wees realistisch. Let er ook op dat uw kind niet bepaalde activiteiten ontwijkt. Hierdoor lost het probleem zich namelijk niet op.

Om echt van faalangst af te komen kunt u het beste gebruik maken van een NLP kindercoach. Deze kan uw kind en u helpen om in korte tijd op eenvoudige wijze te leren zich vol zelfvertrouwen te voelen en een einde te maken aan faalangst. Lees meer over NLP kindercoaching